nemojte zaboraviti, pravi posao se završava plaćanjem
nema naplate - nema provizije

KO SMO MI KOJI SU NAM POSLOVNI CILJEVI PREUZIMANJE SLUČAJEVA POSEBNE NAPOMENE KONTAKT
ŠTA RADIMO KODEKS INFORMACIONI SISTEM PROCES NAPLATE
KOJOM POSLOVNOM FILOZOFIJOM SE SLUŽIMO KOJE SU PREDNOSTI NAŠEG ANGAŽOVANJA CENA KOJI JE PRISTUP NAPLATE PREMA DUŽNIKU SISTEM IZVEŠTAVANJA PRIJAVA NA SISTEM INCASSO ZA REGISTROVANE KORISNIKE
ŠTA RADIMO ?

KORISNI LINKOVI:

Predsednik Republike Srbije
Narodna kancelarija Predsednika
Narodna skupština
Vlada Republike Srbije
Autonomna pokrajina Vojvodina
Vojska Srbije
Narodna banka Srbije
Portal e-Uprave
Nacionalni investicioni plan
Ministarstvo unutrašnjih poslova
Ministarstvo odbrane
Ministarstvo spoljnih poslov
Ministarstvo finansij
Minist.ekonomije i reg.razvoja
Ministarstvo pravde
Ministarstvo nauke
Ministarstvo kulture
Ministarstvo zdravlja
Ministarstvo trgovine i usluga
Ministarstvo prosvete
Ministarstvo rada i soc.politike
Minist.rudarstva i energetike
Minist.za telekom. i informatičko društvo
Minist.poljopr., šumarstva i vodopriv.
Minist. za drž.upravu i lok.samoupravu
Ministarstvo za dijasporu
Minist.životne sredine i prost.planiranja
Ministarstvo omladine i sporta
Ministarstvo vera
Ministarstvo za Kosovo i Metohiju
Republički geodetski zavod
Republički zavod za inform.i Internet
Republički zavod za zaštitu spom.kulture
Republički zavod za zdrav.osiguranje
Republički zavod za razvoj
Republički zavod za statistiku
Nacionalna služba za zapošljavanje
Seizmološki zavod Srbije
Hidrometeorološki zavod Srbije
Zavod za izradu novčanica
Agencija za privatizaciju
Agencija za privredne registre
Agencija za razvoj malih i sred.preduzeća
Agencija za str.ulaganja i prom.izvoza
Agencija za energetsku efikasnost
Republička radiodifuzna agencija
Republička agencija za telekomunikacije
Poreska uprava
Uprava carina
Uprava za javne nabavke
Ustavni sud Srbije
Vrhovni sud Srbije
Trgovinski sudovi
Trgovinski sud u Beogradu
Okružno javno tužilaštvo u Beogradu
Okružni sud Beograd
Okružni sud Novi Sad
Prvi opštinski sud u Bg
Treci opštinski sud u Bg
Peti opštinski sud u Bg
Tužilaštvo za ratne zločine
Službeni glasnik
Arhiv Srbije
Arhiv Jugoslavije
Komesarijat za izbeglice
Poverenik za info.od javnog znacaja
Republička izborna komisija
Agencija za borbu protiv korupcije
Fond za razvoj Republike Srbije
Zadružni savez Srbije


Naplata Vaših potraživanja.
Naplačivanje obavljamo na način koji ne utiče na promenu Vaših poslovnih odnosa sa dužnikom.
Sprovodimo ga u dve faze:
-- mirna-vansudska naplata koja daje rezultate u velikom broju slučajeva.
-- sudska naplata koja podrazumeva prinudnu naplatu putem sudskog izvršenja.
Naplata kredita , naplata leasing-a,kod dužnika koji ne izmiruju svoje obaveze.
Naknadno obezbeđenje garancija plaćanja (hipoteke ili neke druge garancije).
Kompenzacija Vaših potraživanja sa dospelim obavezama.
Posedujemo veliku bazu podataka o dugovanjima i potraživanjima poverilaca i dužnika te preko višestrukih kompenzacija vršimo zatvaranje.
**Najava delatnosti koja je u pripremi.
Stvaramo programske mogućnosti kako bi Vi unosili u našu bazu podataka Vaše dužnike uz mogućnost pretrage celokupne baze klijenata i njihovih dužnika.
Uvid će Vam omogućiti lociranje nesolventnih partnera za saradnju i donošenje pravilne poslovne odluke, mogućnost kompenzacija, cesija itd.
Dužnici iz baze se izlažu «stubu srama», te se i na taj način vrši dodatni pritisak na dužnike radi izmirenje duga.


Copyright © 2010 INCASSO All Rights reserved.DD