nemojte zaboraviti, pravi posao se završava plaćanjem
nema naplate - nema provizije

KO SMO MI KOJI SU NAM POSLOVNI CILJEVI PREUZIMANJE SLUČAJEVA POSEBNE NAPOMENE KONTAKT
ŠTA RADIMO KODEKS INFORMACIONI SISTEM PROCES NAPLATE
KOJOM POSLOVNOM FILOZOFIJOM SE SLUŽIMO KOJE SU PREDNOSTI NAŠEG ANGAŽOVANJA CENA KOJI JE PRISTUP NAPLATE PREMA DUŽNIKU SISTEM IZVEŠTAVANJA PRIJAVA NA SISTEM INCASSO ZA REGISTROVANE KORISNIKE
KAKO IZGLEDA PROCES NAPLATE ?

KORISNI LINKOVI:

Predsednik Republike Srbije
Narodna kancelarija Predsednika
Narodna skupština
Vlada Republike Srbije
Autonomna pokrajina Vojvodina
Vojska Srbije
Narodna banka Srbije
Portal e-Uprave
Nacionalni investicioni plan
Ministarstvo unutrašnjih poslova
Ministarstvo odbrane
Ministarstvo spoljnih poslov
Ministarstvo finansij
Minist.ekonomije i reg.razvoja
Ministarstvo pravde
Ministarstvo nauke
Ministarstvo kulture
Ministarstvo zdravlja
Ministarstvo trgovine i usluga
Ministarstvo prosvete
Ministarstvo rada i soc.politike
Minist.rudarstva i energetike
Minist.za telekom. i informatičko društvo
Minist.poljopr., šumarstva i vodopriv.
Minist. za drž.upravu i lok.samoupravu
Ministarstvo za dijasporu
Minist.životne sredine i prost.planiranja
Ministarstvo omladine i sporta
Ministarstvo vera
Ministarstvo za Kosovo i Metohiju
Republički geodetski zavod
Republički zavod za inform.i Internet
Republički zavod za zaštitu spom.kulture
Republički zavod za zdrav.osiguranje
Republički zavod za razvoj
Republički zavod za statistiku
Nacionalna služba za zapošljavanje
Seizmološki zavod Srbije
Hidrometeorološki zavod Srbije
Zavod za izradu novčanica
Agencija za privatizaciju
Agencija za privredne registre
Agencija za razvoj malih i sred.preduzeća
Agencija za str.ulaganja i prom.izvoza
Agencija za energetsku efikasnost
Republička radiodifuzna agencija
Republička agencija za telekomunikacije
Poreska uprava
Uprava carina
Uprava za javne nabavke
Ustavni sud Srbije
Vrhovni sud Srbije
Trgovinski sudovi
Trgovinski sud u Beogradu
Okružno javno tužilaštvo u Beogradu
Okružni sud Beograd
Okružni sud Novi Sad
Prvi opštinski sud u Bg
Treci opštinski sud u Bg
Peti opštinski sud u Bg
Tužilaštvo za ratne zločine
Službeni glasnik
Arhiv Srbije
Arhiv Jugoslavije
Komesarijat za izbeglice
Poverenik za info.od javnog znacaja
Republička izborna komisija
Agencija za borbu protiv korupcije
Fond za razvoj Republike Srbije
Zadružni savez Srbije


Proces naplate je od samog početka podržan savremenom tehnološkom bazom podataka i programom kreiranim samo u tu svrhu. Svi kontakti sa dužnicima se pažljivo pohranjuju u bazu podataka.
Svaki pojedini slučaj ima posebnog referenta koji se brine o samom procesu naplate.
Mirna-vansudska naplata
Ceo proces mirne-vansudske naplate traje sve dok postoji mogućnost da se na ovaj način naplati dugovanje.
Proces se sastoji od sledećih postupaka:
1 . Slanje pismenih opomena sa priloženim i popunjenim uplatnicama za uplatu duga koje mogu da daju sledeće rezultate:
- upoznavanje dužnika o postojanju dugovanja,
- vraćena pisma - sledi istraživanje adresa,
- dolazni telefonski pozivi u INCASSO
- započinjanje procesa pregovaranja,
- odgovaranje na primedbe o postojanju duga i utvrđivanje istog,
- obezbeđivanje izjave o priznanju duga,
- delimična naplata ili sporazum o plaćanju na rate
- slučajevi se dalje prate do konačne naplate,
- potpuna naplata
- slučaj je uspešno zatvoren.
2 . Telefonski pozivi na postojeće i novootkrivene telefonske brojeve (po potrebi i najavljena lična poseta dužniku) vrše se odmah po slanju pismenih opomena koje za rezultat mogu da daju:
- potpuna ili delimična naplata,
- pregovori o pravljenju sporazuma za plaćanje na rate,
- pregovori o odloženom placanju uz garancije placanja,
- utvrdivanje nove adrese,
- pribavljanje informacija o materijalnom statusu i zaposlenju,
- predočavanje mogucnosti uzimanja kredita pod povoljnim uslovima,
- upoznavanje sa mogućim finansijskim i pravnim posledicama usled neizmirenja duga.
3 . Utvrdivanje podataka od nadležnih državnih organa radi pripreme za sudski postupak naplate i mogućeg sredstva izvršenja, a koji mogu da daju sledeće rezultate:
- adresu prijavljenog prebivališta ili boravišta,
- posedovanje pokretne ili nepokretne imovine,
- vlasništvo na registrovanom prevoznom sredstvu (motorna vozila),
- posedovanje preduzetničke radnje,
- naziv i adresu poslodavca kod kojeg je Dužnik zaposlen,
- posedovanje akcija i udela u drugim pravnim licima,
- posedovanje finansijskih sredstava u banci.

Sudska naplata
Na osnovu prikupljenih informacija iz mirne-vansudske naplate, INCASSO će Vam predložiti slučajeve kod kojih nije izvršena naplata, a postoje dobre šanse da se putem suda prinudno namiri potraživanje. Po dobijanju Vaše pismene saglasnosti, na predloženi spisak za sudsko procesuiranje, tim advokata specijalizovanih za oblast izvršenja naplate vodiće sudski postupak do konačne naplate.


Copyright © 2010 INCASSO All Rights reserved.DD