nemojte zaboraviti, pravi posao se završava plaćanjem
nema naplate - nema provizije

KO SMO MI KOJI SU NAM POSLOVNI CILJEVI PREUZIMANJE SLUČAJEVA POSEBNE NAPOMENE KONTAKT
ŠTA RADIMO KODEKS INFORMACIONI SISTEM PROCES NAPLATE
KOJOM POSLOVNOM FILOZOFIJOM SE SLUŽIMO KOJE SU PREDNOSTI NAŠEG ANGAŽOVANJA CENA KOJI JE PRISTUP NAPLATE PREMA DUŽNIKU SISTEM IZVEŠTAVANJA PRIJAVA NA SISTEM INCASSO ZA REGISTROVANE KORISNIKE
NA KOJI NAČIN SE PREUZIMAJU SLUČAJEVI ?

KORISNI LINKOVI:

Predsednik Republike Srbije
Narodna kancelarija Predsednika
Narodna skupština
Vlada Republike Srbije
Autonomna pokrajina Vojvodina
Vojska Srbije
Narodna banka Srbije
Portal e-Uprave
Nacionalni investicioni plan
Ministarstvo unutrašnjih poslova
Ministarstvo odbrane
Ministarstvo spoljnih poslov
Ministarstvo finansij
Minist.ekonomije i reg.razvoja
Ministarstvo pravde
Ministarstvo nauke
Ministarstvo kulture
Ministarstvo zdravlja
Ministarstvo trgovine i usluga
Ministarstvo prosvete
Ministarstvo rada i soc.politike
Minist.rudarstva i energetike
Minist.za telekom. i informatičko društvo
Minist.poljopr., šumarstva i vodopriv.
Minist. za drž.upravu i lok.samoupravu
Ministarstvo za dijasporu
Minist.životne sredine i prost.planiranja
Ministarstvo omladine i sporta
Ministarstvo vera
Ministarstvo za Kosovo i Metohiju
Republički geodetski zavod
Republički zavod za inform.i Internet
Republički zavod za zaštitu spom.kulture
Republički zavod za zdrav.osiguranje
Republički zavod za razvoj
Republički zavod za statistiku
Nacionalna služba za zapošljavanje
Seizmološki zavod Srbije
Hidrometeorološki zavod Srbije
Zavod za izradu novčanica
Agencija za privatizaciju
Agencija za privredne registre
Agencija za razvoj malih i sred.preduzeća
Agencija za str.ulaganja i prom.izvoza
Agencija za energetsku efikasnost
Republička radiodifuzna agencija
Republička agencija za telekomunikacije
Poreska uprava
Uprava carina
Uprava za javne nabavke
Ustavni sud Srbije
Vrhovni sud Srbije
Trgovinski sudovi
Trgovinski sud u Beogradu
Okružno javno tužilaštvo u Beogradu
Okružni sud Beograd
Okružni sud Novi Sad
Prvi opštinski sud u Bg
Treci opštinski sud u Bg
Peti opštinski sud u Bg
Tužilaštvo za ratne zločine
Službeni glasnik
Arhiv Srbije
Arhiv Jugoslavije
Komesarijat za izbeglice
Poverenik za info.od javnog znacaja
Republička izborna komisija
Agencija za borbu protiv korupcije
Fond za razvoj Republike Srbije
Zadružni savez Srbije


Podatke o dužnicima potrebno je poslati u elektronskoj formi INCASSO-u na mail office@incasso.rs kako bi se sagledali svi elementi o dužniku i dugu: naziv dužnika, iznos duga, starost duga, itd. uz obavezno popunjavanje KONTAKT forme.
Po izvršenoj analizi pristupa se zaključivanju Ugovora o nalogu radi naplate potraživanja, nakon čega se pristupa postupku naplate.
Prijavljivanje i formiranje Vašeg naloga, INCASSO će dostaviti elektronskim putem sa korisničkim imenom i lozinkom. Podatke o dugu i dužniku popunjavate prema priloženom uputstvu.
Pomoć se nalazi i na stranici
PRIJAVA NA SISTEM INCASSO ZA REGISTROVANE KORISNIKE.
Dinamika preuzimanja slučajeva može da bude: nedeljno, dva puta mesečno, ili jednom mesečno u zavisnosti od broja slučajeva, hitnosti njihovog rešavanja, i u skladu sa međusobnim dogovorom.
Preuzimanjem slučajeva, sve uplate se beleže kao rezultat napora INCASSO-a bez obzira da li je uplata izvršena putem cesija, kompenzacija i slično. U slučaju da mirna-vansudska naplata nije dala rezultat, dostavljate dokumentaciju potrebnu za sudsko izvršenje, a po uputstvima našeg advokatskog tima, isključivo uz Vašu saglasnost.

Copyright © 2010 INCASSO All Rights reserved.DD