nemojte zaboraviti, pravi posao se završava plaćanjem
nema naplate - nema provizije

KO SMO MI KOJI SU NAM POSLOVNI CILJEVI PREUZIMANJE SLUČAJEVA POSEBNE NAPOMENE KONTAKT
ŠTA RADIMO KODEKS INFORMACIONI SISTEM PROCES NAPLATE
KOJOM POSLOVNOM FILOZOFIJOM SE SLUŽIMO KOJE SU PREDNOSTI NAŠEG ANGAŽOVANJA CENA KOJI JE PRISTUP NAPLATE PREMA DUŽNIKU SISTEM IZVEŠTAVANJA PRIJAVA NA SISTEM INCASSO ZA REGISTROVANE KORISNIKE
KOJE SU PREDNOSTI NAŠEG ANGAŽOVANJA I CENA

KORISNI LINKOVI:

Predsednik Republike Srbije
Narodna kancelarija Predsednika
Narodna skupština
Vlada Republike Srbije
Autonomna pokrajina Vojvodina
Vojska Srbije
Narodna banka Srbije
Portal e-Uprave
Nacionalni investicioni plan
Ministarstvo unutrašnjih poslova
Ministarstvo odbrane
Ministarstvo spoljnih poslov
Ministarstvo finansij
Minist.ekonomije i reg.razvoja
Ministarstvo pravde
Ministarstvo nauke
Ministarstvo kulture
Ministarstvo zdravlja
Ministarstvo trgovine i usluga
Ministarstvo prosvete
Ministarstvo rada i soc.politike
Minist.rudarstva i energetike
Minist.za telekom. i informatičko društvo
Minist.poljopr., šumarstva i vodopriv.
Minist. za drž.upravu i lok.samoupravu
Ministarstvo za dijasporu
Minist.životne sredine i prost.planiranja
Ministarstvo omladine i sporta
Ministarstvo vera
Ministarstvo za Kosovo i Metohiju
Republički geodetski zavod
Republički zavod za inform.i Internet
Republički zavod za zaštitu spom.kulture
Republički zavod za zdrav.osiguranje
Republički zavod za razvoj
Republički zavod za statistiku
Nacionalna služba za zapošljavanje
Seizmološki zavod Srbije
Hidrometeorološki zavod Srbije
Zavod za izradu novčanica
Agencija za privatizaciju
Agencija za privredne registre
Agencija za razvoj malih i sred.preduzeća
Agencija za str.ulaganja i prom.izvoza
Agencija za energetsku efikasnost
Republička radiodifuzna agencija
Republička agencija za telekomunikacije
Poreska uprava
Uprava carina
Uprava za javne nabavke
Ustavni sud Srbije
Vrhovni sud Srbije
Trgovinski sudovi
Trgovinski sud u Beogradu
Okružno javno tužilaštvo u Beogradu
Okružni sud Beograd
Okružni sud Novi Sad
Prvi opštinski sud u Bg
Treci opštinski sud u Bg
Peti opštinski sud u Bg
Tužilaštvo za ratne zločine
Službeni glasnik
Arhiv Srbije
Arhiv Jugoslavije
Komesarijat za izbeglice
Poverenik za info.od javnog znacaja
Republička izborna komisija
Agencija za borbu protiv korupcije
Fond za razvoj Republike Srbije
Zadružni savez Srbije


Sistem usluga na zapadu se, ne slučajno, intezivno razvija do neslućenih razmera, što je slučaj i kod naplate potraživanja, koja predstavlja «usko grlo» u realizaciji poslovne ideje.
Naplata potraživanja se ne rešava zapošljavanjem novog radnika (jednog ili više njih), već angažovanjem specijalizovanih firmi sa svim kadrovskim i logističkim potencijalima.
Između mnogih prednosti kao najvažnije ističemo:
- Angažovanjem
INCASSO-a nemate obaveze kao prema zaposlenom (npr. bolovanje, godišnji odmor, prevoz, zamena pri odsustvu ...)
- Dobijate širok spektar poslova i usluga koji se obavljaju u okviru pravnih i kadrovskih poslova, savetovanja pri redovnoj naplati, formiranja izgleda dokumentacije radi sigurnije naplate, odnosno znanja koje teško možete pronaći samo u jednoj osobi
- Poveravanjem naplate
INCASSO-u bicete usmereni na obavljanje poslovnih aktivnosti radi sticanja dobiti, a ne na trošenje vremena za naplaćivanje dugova
- Pokušaji naplate putem suda ili neposrednom aktivnošću poverioca vrlo često dovode do privremenog ili trajnog prekida poslovnih veza izmedu poverioca i dužnika, dok iskustvo pokazuje da se angažovanjem
INCASSO-a daleko manje ugrožava ova poslovna komunikacija
- Ukoliko vansudska naplata ne dovede do željenog rezultata - konačne isplate duga, sakupljene informacije pomažu pri odlučivanju da li ima smisla preduzeti skup i dugotrajan sudski put naplate
- Za zastupanje pred sudovima i drugim organima biraju se i preporučuju advokati koji su usko specijalizovani za odredenu oblast
- Višegodišnje iskustvo zaposlenih na području privrede je garancija da će preuzeti posao uraditi krajnje profesionalno i efikasno
- Klijenti koji imaju dužnike u inostranstvu, rešavaju se poteškoća koje predstavljaju jezičku barijeru.

CENA NAŠIH USLUGA

1 . Mirna-vansudska naplata

Poveravanjem naplate vaših potraživanja INCASSO-u u mirnom-vansudskom postupku ništa ne možete izgubiti niti imate dodatni trošak. Vaš rizik je ravan nuli:
NEMA NAPLATE - NEMA PROVIZIJE.
Samo možete dobiti! Besplatne usluge
- Savetovanje i ucestvovanje u kreiranju Vaše dokumentacije koja će omogućiti bolju pravnu podlogu i pravnu sigurnost za naplatu potraživanja
- Savetovanje oko Vaše tekuće naplate sa preporukama i rešenjima baziranim na velikom iskustvu
- Besplatna registracija Vaših dužnika i njihovih dugovanja u našem informatičkom sistemu
- Besplatno ustupanje dela našeg informatickog sistema radi unosa dužnika i njihovih dugovanja, a sve radi jednostavnije komunikacije sa INCASSO-m
- Besplatna obuka lica u korišćenju dela našeg programa,
- Sakupljanje svih podataka o dužniku (nove adrese, telefonski brojevi, imovina, zaposlenje, posedovanje akcija i udela, itd.)
- Sačinjavanje sporazuma i praćenje uplata po sporazumu: odlaganje plaćanja ili plaćanja na rate, priznanje postojanja i iznosa duga itd.
- Pripremanje i dostavljanje svih izveštaja, analiza i preporuka.
U razvoju je formiranje baze podataka svih dužnika sa mogućim pristupom svih naših korisnika usluga.
Baza dužnika ce vam omoguciti lociranje nesolventnih partnera i donošenje pravilne poslovne odluke.

Provizija za naplatu potraživanja

Nadoknada za naplatu osnovnog duga i pripadajuće ugovorene ili zakonom propisane kamate obračunava se nakon realizovanih uplata (u potpunosti ili delimično), kao i onih uplata ostvarenih putem kompezacije,cesije ili asignacije, na vaš račun.
Visina provizije zavisi od:
- starosti potraživanja,
- srednjeg iznosa potraživanja,
- statusa dužnika: aktivan ili ugašen, u stečaju, u blokadi (iznos blokade), odgovornosti osnivača (pravno lice-preduzetnik-fizičko lice),
- oblika poslovnog odnosa na osnovu koga je dugovanje nastalo,
- sedišta dužnika,
- raspoloživosti potrebne dokumentacije.
Na osnovu dobijenih podataka o Vašem/im dužniku/cima, a po ispunjenoj i dostavljenoj tabeli, INCASSO će vam dostaviti pismenu ponudu.
Radi orijentacije, maksimalna provizija u ovom postupku naplate iznosi 20%.
Administrativni troškovi: INCASSO ima pravo da na teret dužnika zaračuna i naplati svoje administrativne troškove (slanje i kovertiranje opomena, telefonski pozivi, sastavljanje i praćenje raznih sporazuma, putni troškovi i slično) koji prosečno iznose 4-6% osnovnog duga. Redosled beleženja u knjigovodstvu u slučaju parcijalnih uplata od dužnika: - osnovni dug, - kamata, - administrativni troškovi

2 . Sudska naplata

Ugovorom o nalogu radi naplate potraživanja se može, pored mirne-vansudske naplate, predvideti i prinudna-sudska naplata potraživanja.
Na osnovu prikupljenih informacija iz mirne-vansudske naplate, INCASSO će Vam predložiti slučajeve kod kojih nije izvršena naplata, a postoje dobre šanse (ogovarajuće sredstvo izvršenja) da se putem suda prinudno namiri potraživanje.
Po dobijanju Vaše pismene saglasnosti na predloženi spisak dužnika za sudsko procesuiranje, tim advokata specijalizovanih za oblast izvršnih postupaka u Sudu će voditi sudski postupak do konačne naplate.
Paušalni trošak po predlogu za izvršenje, a za pokriće materijalnih troškova pri slanju predloga za izvršenje iznosi 900,00 din.
Cena usluga u sudskom postupku određuje se na sledeći način:
- sudska taksa pada na teret klijenta;
- advokatski troškovi se naplaćuju od dužnika po zvaničnoj advokatskoj tarifi, a po određenju suda;

Ukoliko proces naplate u Izvršnom postupku pređe u parnicu (po prigovoru dužnika), postupak vode naši advokati i prisupaju ročištima za koje je nadležan Sud u Novom Sadu. U slučaju da se parnica vodi u Sudovima van Novog Sada na ročištima se pojavljuju predstavnici klijenata, a podneske i uputstva za ročišta pripremaju naši advokati.

Naknada za advokatske usluge se naplaćuju od dužnika,a u skladu sa advokatskom tarifom.


Copyright © 2010 INCASSO All Rights reserved.DD