nemojte zaboraviti, pravi posao se završava plaćanjem
nema naplate - nema provizije

KO SMO MI KOJI SU NAM POSLOVNI CILJEVI PREUZIMANJE SLUČAJEVA POSEBNE NAPOMENE KONTAKT
ŠTA RADIMO KODEKS INFORMACIONI SISTEM PROCES NAPLATE
KOJOM POSLOVNOM FILOZOFIJOM SE SLUŽIMO KOJE SU PREDNOSTI NAŠEG ANGAŽOVANJA CENA KOJI JE PRISTUP NAPLATE PREMA DUŽNIKU SISTEM IZVEŠTAVANJA PRIJAVA NA SISTEM INCASSO ZA REGISTROVANE KORISNIKE
POSEBNE NAPOMENE ZA KLIJENTE I DUŽNIKE

KORISNI LINKOVI:

Predsednik Republike Srbije
Narodna kancelarija Predsednika
Narodna skupština
Vlada Republike Srbije
Autonomna pokrajina Vojvodina
Vojska Srbije
Narodna banka Srbije
Portal e-Uprave
Nacionalni investicioni plan
Ministarstvo unutrašnjih poslova
Ministarstvo odbrane
Ministarstvo spoljnih poslov
Ministarstvo finansij
Minist.ekonomije i reg.razvoja
Ministarstvo pravde
Ministarstvo nauke
Ministarstvo kulture
Ministarstvo zdravlja
Ministarstvo trgovine i usluga
Ministarstvo prosvete
Ministarstvo rada i soc.politike
Minist.rudarstva i energetike
Minist.za telekom. i informatičko društvo
Minist.poljopr., šumarstva i vodopriv.
Minist. za drž.upravu i lok.samoupravu
Ministarstvo za dijasporu
Minist.životne sredine i prost.planiranja
Ministarstvo omladine i sporta
Ministarstvo vera
Ministarstvo za Kosovo i Metohiju
Republički geodetski zavod
Republički zavod za inform.i Internet
Republički zavod za zaštitu spom.kulture
Republički zavod za zdrav.osiguranje
Republički zavod za razvoj
Republički zavod za statistiku
Nacionalna služba za zapošljavanje
Seizmološki zavod Srbije
Hidrometeorološki zavod Srbije
Zavod za izradu novčanica
Agencija za privatizaciju
Agencija za privredne registre
Agencija za razvoj malih i sred.preduzeća
Agencija za str.ulaganja i prom.izvoza
Agencija za energetsku efikasnost
Republička radiodifuzna agencija
Republička agencija za telekomunikacije
Poreska uprava
Uprava carina
Uprava za javne nabavke
Ustavni sud Srbije
Vrhovni sud Srbije
Trgovinski sudovi
Trgovinski sud u Beogradu
Okružno javno tužilaštvo u Beogradu
Okružni sud Beograd
Okružni sud Novi Sad
Prvi opštinski sud u Bg
Treci opštinski sud u Bg
Peti opštinski sud u Bg
Tužilaštvo za ratne zločine
Službeni glasnik
Arhiv Srbije
Arhiv Jugoslavije
Komesarijat za izbeglice
Poverenik za info.od javnog znacaja
Republička izborna komisija
Agencija za borbu protiv korupcije
Fond za razvoj Republike Srbije
Zadružni savez Srbije


POSEBNE NAPOMENE ZA KLIJENTE
Stari dug - teža naplata. Iskustva pokazuju da poverioci pokušavaju sami rešiti na platu, a to čine kad se sete ili kad imaju vremena. Vreme protiče, a dužnikse najčešće zadužuje na drugim mestima, uđe u blokadu računa, prestaje da obavlja delatnost i ode u stečaj. Tada su šanse za naplatu male.
Zato nemojte dugo čekati, već istekom valute plaćanja opomenite ga telefonski dajući mu kraći rok za naplatu, a potom ga predajte INCASSO-u. Iskustva pokazuju da je u tim slučajevima uspešnost mirne-vansudske naplate i do 90%.

POSEBNE NAPOMENE ZA DUŽNIKE
Skrivanje ne pomaže. Preporučujemo dužnicima da se ne skrivaju je se dug svakim danom uvećava sa zakonskom ili ugovorenom kamatom. Što vreme više protiče dug raste.
Ukoliko se pokrene i sudski postupak obaveza dužnika se uvećava za sudske i advokatske troškove.
Sudsko izvršenje se može sprovesti na: -svu pokretnu i nepokretnu imovinu uključujući i oduzimanje motornih vozila; -plenidbu 2/3 ličnih primanja kod dužnikovog poslodavca; -plenidbu sredstava na tekućem računu njegove preduzetničke radnje; -plenidbu udela i akcija u drugim pravnim licima; -plenidbu sredstava na sopstvenom računu u banci.
Rok za izvršenje pravosnažnog sudskog izvršenja je 10 godina.
Navedeno je dovoljan razlog za izmirenje duga.

Copyright © 2010 INCASSO All Rights reserved.DD