nemojte zaboraviti, pravi posao se završava plaćanjem
nema naplate - nema provizije

KO SMO MI KOJI SU NAM POSLOVNI CILJEVI PREUZIMANJE SLUČAJEVA POSEBNE NAPOMENE KONTAKT
ŠTA RADIMO KODEKS INFORMACIONI SISTEM PROCES NAPLATE
KOJOM POSLOVNOM FILOZOFIJOM SE SLUŽIMO KOJE SU PREDNOSTI NAŠEG ANGAŽOVANJA CENA KOJI JE PRISTUP NAPLATE PREMA DUŽNIKU SISTEM IZVEŠTAVANJA PRIJAVA NA SISTEM INCASSO ZA REGISTROVANE KORISNIKE
KOJOM POSLOVNOM FILOZOFIJOM SE SLUŽIMO?

KORISNI LINKOVI:

Predsednik Republike Srbije
Narodna kancelarija Predsednika
Narodna skupština
Vlada Republike Srbije
Autonomna pokrajina Vojvodina
Vojska Srbije
Narodna banka Srbije
Portal e-Uprave
Nacionalni investicioni plan
Ministarstvo unutrašnjih poslova
Ministarstvo odbrane
Ministarstvo spoljnih poslov
Ministarstvo finansij
Minist.ekonomije i reg.razvoja
Ministarstvo pravde
Ministarstvo nauke
Ministarstvo kulture
Ministarstvo zdravlja
Ministarstvo trgovine i usluga
Ministarstvo prosvete
Ministarstvo rada i soc.politike
Minist.rudarstva i energetike
Minist.za telekom. i informatičko društvo
Minist.poljopr., šumarstva i vodopriv.
Minist. za drž.upravu i lok.samoupravu
Ministarstvo za dijasporu
Minist.životne sredine i prost.planiranja
Ministarstvo omladine i sporta
Ministarstvo vera
Ministarstvo za Kosovo i Metohiju
Republički geodetski zavod
Republički zavod za inform.i Internet
Republički zavod za zaštitu spom.kulture
Republički zavod za zdrav.osiguranje
Republički zavod za razvoj
Republički zavod za statistiku
Nacionalna služba za zapošljavanje
Seizmološki zavod Srbije
Hidrometeorološki zavod Srbije
Zavod za izradu novčanica
Agencija za privatizaciju
Agencija za privredne registre
Agencija za razvoj malih i sred.preduzeća
Agencija za str.ulaganja i prom.izvoza
Agencija za energetsku efikasnost
Republička radiodifuzna agencija
Republička agencija za telekomunikacije
Poreska uprava
Uprava carina
Uprava za javne nabavke
Ustavni sud Srbije
Vrhovni sud Srbije
Trgovinski sudovi
Trgovinski sud u Beogradu
Okružno javno tužilaštvo u Beogradu
Okružni sud Beograd
Okružni sud Novi Sad
Prvi opštinski sud u Bg
Treci opštinski sud u Bg
Peti opštinski sud u Bg
Tužilaštvo za ratne zločine
Službeni glasnik
Arhiv Srbije
Arhiv Jugoslavije
Komesarijat za izbeglice
Poverenik za info.od javnog znacaja
Republička izborna komisija
Agencija za borbu protiv korupcije
Fond za razvoj Republike Srbije
Zadružni savez Srbije


Loša platna disciplina je veliki problem savremenog društva sa kojim se susreću svi pravni subjekti.
Posledice mogu biti nesagledive - u nekim slučajevima dovode do potpunog kraha ili bankrotstva.
Posebno je izražen problem naplate potraživanja kod zemalja u tranziciji.
U našem pravnom sistemu, pa i u svetu, sudski postupci traju predugo.
Pored toga, često se događa da dužnik nema dovoljno prihoda i imovine (pokretne i nepokretne), iz koje pravosudni organi mogu da naplate predmetno potraživanje, ili da poverilac nema saznanja o prihodima i imovini dužnika.
U takvim slučajevima, uprkos sudskoj presudi dobijenoj u svoju korist, poverilac ne moze da naplati svoja potraživanja, jer nema dovoljno saznanja o svemu što moze biti predmet izvršenja.
Svi troškovi, utrošeno vreme i uloženi trud su u takvom slučaju uzaludni, što se, nazalost, pokaze tek na kraju postupka.
Sigurni smo da poverioci pokušavaju sve da urade, ali je uspeh mali.
U Evropi se više od 70% naplate obavlja vansudski, preko specijalizovanih agencija.
U Srbiji je to
INCASSO, jer primenjuje posebnu metodologiju sa procedurama formiranim od strane timova stručnjaka iz raznih naučnih oblasti radi naplate u vansudskom, kao i u sudskom postupku.
Upravo zbog toga
INCASSO posao naplate potraživanja obavlja sa velikim uspehom.

Copyright © 2010 INCASSO All Rights reserved.DD